Privacybeleid

Optimist respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Omwille van de volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten naar beste vermogen uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl.

Door Optimist te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden:

De huidige versie van het privacybeleid die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook "De Website" genoemd): https://optimistfashion.com/, domeinnaam
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook wel "de beheerder" genoemd): https://optimistfashion.com/, gevestigd aan Vlasakker 3, 3417XT Montfoort, KVK-nummer: 30287201.
Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot de website en gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Artikel 3 - De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten werken en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van alle of slechts een deel ervan, inclusief de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Als de manager niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of afstand van vervolging. Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:

De toegang voor bepaalde categorieën bezoekers opschorten, onderbreken of beperken tot de gehele of een deel van de website.
Verwijder alle informatie die het functioneren van de website zou kunnen verstoren of in strijd zou kunnen zijn met nationale wetgeving, internationaal recht of internetetiquette.
De website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren.
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige storing, storing, moeilijkheid of onderbreking in de werking van de website die de toegang tot de website of een van zijn functionaliteiten verhindert. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke procedures tegen u:

Vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet.
Vanwege schending van de voorwaarden van dit privacybeleid.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult hierdoor geen actie ondernemen tegen de beheerder.

Indien de beheerder in een geschil raakt als gevolg van het gebruik van deze website, heeft hij het recht alle schade die hij lijdt en zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Optimist. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het afhandelen van uw bestelling Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 onder b AVG heeft een ieder recht op inzage en rectificatie of wijziging van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht van bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@optimistfashion.com.

Elk verzoek hiertoe moet worden verzegeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u heeft getekend en het adres waarop u bereikbaar bent. U ontvangt binnen 1 maand nadat het verzoek is ingediend een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Artikel 8 - Verwerking persoonsgegevens

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze aan hen verstrekt op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

Indien bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van de gegevens. Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

Dit blok bevat onverwachte of ongeldige inhoud.

Herstel blokkeren

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@optimistfashion.com.

Als u tijdens uw bezoek aan de website persoonlijke gegevens tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander geautoriseerd gebruik, evenals van elke handeling die de privacy van die persoon (personen) schendt. De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk in bovenstaande situaties. Artikel 10 - Bewaring gegevens

De gegevens die door de beheerder van de website worden verzameld, worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet. Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website specifiek voor u in te stellen en het voor u gemakkelijker te maken om in te loggen. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Analytische cookie (Google Analytics)
Functionele cookie
Analytics MO
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verantwoordelijke (en / of derde partijen) op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Om cookies voor elk controletype te beheren en te verwijderen, nodigen we u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats / locatie van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met info@optimistfashion.com.

 

Nederlands nl